Northland Programmes

Parenting through Separation Programmes are available in Northland through the following organisations:

Whangarei

Plunket Family Centre
33 King Street, Whangarei
P: 0800 663 714

Kaikohe

Plunket Rooms
11 Mangakahia Road, Kaikohe
P: 0800 663 714

Kerikeri

Plunket Rooms
109 Kerikeri Road, Kerikeri
P: 0800 663 714

Kaitaia

Kaitaia Plunket Rooms
22 Bank Street, Kaitaia
P: 0800 663 714

Dargaville

Dargaville Plunket Rooms
29 Hokianga Road, Dargaville
P: 0800 663 714